Jungen Berg

Trať můžeme rozdělit do dvou částí, které se podstatně liší půdou: "Unter den Terrassen" a "Kirschgarten".

V roce 1214 byla vinice poprvé zmíněna v archivech, v roce1324 byla majetkem uherského krále, v roce 1522 přešlo vlastnictví na rakouské císařství a v roce 1524 získala zde vzrostlá vína privilegium označení původu.
Jois tak měl kromě Neusiedl/See a Rust pravděpodobně první apelaci na světě. V době 30-ti leté války kolem roku1621 obdržela hrabata von Harrach tuto parcelu nejprve jako léno a později přešla vinice do jejich vlastnictví. Kolem roku 1700 se založily původní zdi teras. Josef Umathum mohl vinici v roce 2000 koupit a znovu postavit zřícené terasy.
Za pouhých šest měsíců byl díky krušné práci, přibližně 15 000 pracovních hodin, původní stav vytvořen opět tak, že je možné dnes strojně obhospodařovat terasy i s moderními stroji.
Po desetiletém ponechání ladem byla v roce 2001, jedna z nejznamenitějších a nejlepších vinic Burgenlandu, opět osazena vinnou révou.

Parcela má všechny předpoklady, které vinařští experti označují slovem "Terroir": Jedinečné půdní poměry, jedinečné mikroklima, optimální expozice ke slunci a bohatá historie. I pro laika je zde očividně patrné, že se jedná o zcela zvláštní vinici.

Před větrem chráněný jihovýchodní svah tvoří geologický skvost. Přestože stojíte téměř 100 m nad hladinou Neziderského jezera, můžete ho doslova cítit. Mírný vánek jezera lehce vane přes terasy. Protože leží vinice nad hranicí mlh, je možné sklízet na podzim velmi pozdě, bez podstupování rizika, že bobule infikují hnilobné houby. Pomalé dozrávání přináší obzvláště jemné minerální aroma.

Půda:
Protože napříč vinicí probíhá linie zlomu, vykazuje parcela dva velmi rozdílné půdní profily:

Unter den Terrassen
Na někdejším břehu panonského pramoře se nachází jíl s obsahem vápence a lasturový vápenec s mocnou strukturou a vynikající kapacitou akumulace vody, zde je Pinot Noir.

Joiser Kirschgarten
Na kopci samotném se nachází břidlice, která je proniklá křemenem. Zde mohou kořeny proniknout hluboko do horniny a stojí tak jistě a pevně spojené se zemí, to je chrání před suchem a přináší rovnoměrný růst a intenzivní tón půdy. Zde stojí Blaufränkisch. Na etiketách označujeme parcelu jako Joiser Kirschgarten. Odnepaměti zde měli vinaři mezi řádky révy vysazené také své ovocné stromy. Joiser Kirsche má pověst zcela zvláštní kvality a ještě před několika lety se obchodovalo na vídeňském mlsném trhu jako vlastní značka.

Orientace řádků vinné révy je ze severozápadu na jihovýchod, terasy samotné jsou založené napříč. Díky světlé pískovcové zdi ale vzniká vynikající odraz slunečního záření na vinnou révu.

Trať můžeme rozdělit do dvou částí, které se podstatně liší půdou: "Unter den Terrassen" a "Kirschgarten".

V roce 1214 byla vinice poprvé zmíněna v archivech, v roce1324 byla majetkem uherského krále, v roce 1522 přešlo vlastnictví na rakouské císařství a v roce 1524 získala zde vzrostlá vína privilegium označení původu.
Jois tak měl kromě Neusiedl/See a Rust pravděpodobně první apelaci na světě. V době 30-ti leté války kolem roku1621 obdržela hrabata von Harrach tuto parcelu nejprve jako léno a později přešla vinice do jejich vlastnictví. Kolem roku 1700 se založily původní zdi teras. Josef Umathum mohl vinici v roce 2000 koupit a znovu postavit zřícené terasy.
Za pouhých šest měsíců byl díky krušné práci, přibližně 15 000 pracovních hodin, původní stav vytvořen opět tak, že je možné dnes strojně obhospodařovat terasy i s moderními stroji.
Po desetiletém ponechání ladem byla v roce 2001, jedna z nejznamenitějších a nejlepších vinic Burgenlandu, opět osazena vinnou révou.

Parcela má všechny předpoklady, které vinařští experti označují slovem "Terroir": Jedinečné půdní poměry, jedinečné mikroklima, optimální expozice ke slunci a bohatá historie. I pro laika je zde očividně patrné, že se jedná o zcela zvláštní vinici.

Před větrem chráněný jihovýchodní svah tvoří geologický skvost. Přestože stojíte téměř 100 m nad hladinou Neziderského jezera, můžete ho doslova cítit. Mírný vánek jezera lehce vane přes terasy. Protože leží vinice nad hranicí mlh, je možné sklízet na podzim velmi pozdě, bez podstupování rizika, že bobule infikují hnilobné houby. Pomalé dozrávání přináší obzvláště jemné minerální aroma.

Půda:
Protože napříč vinicí probíhá linie zlomu, vykazuje parcela dva velmi rozdílné půdní profily:

Unter den Terrassen
Na někdejším břehu panonského pramoře se nachází jíl s obsahem vápence a lasturový vápenec s mocnou strukturou a vynikající kapacitou akumulace vody, zde je Pinot Noir.

Joiser Kirschgarten
Na kopci samotném se nachází břidlice, která je proniklá křemenem. Zde mohou kořeny proniknout hluboko do horniny a stojí tak jistě a pevně spojené se zemí, to je chrání před suchem a přináší rovnoměrný růst a intenzivní tón půdy. Zde stojí Blaufränkisch. Na etiketách označujeme parcelu jako Joiser Kirschgarten. Odnepaměti zde měli vinaři mezi řádky révy vysazené také své ovocné stromy. Joiser Kirsche má pověst zcela zvláštní kvality a ještě před několika lety se obchodovalo na vídeňském mlsném trhu jako vlastní značka.

Orientace řádků vinné révy je ze severozápadu na jihovýchod, terasy samotné jsou založené napříč. Díky světlé pískovcové zdi ale vzniká vynikající odraz slunečního záření na vinnou révu.